Σύγκριση Κειμένων - Βρείτε τις Διαφορές Μεταξύ Δύο Κειμένων

Συγκρίνετε δύο έγγραφα κειμένου και βρείτε τις διαφορές μεταξύ τους χρησιμοποιώντας ένα online εργαλείο σύγκρισης κειμένου.

Πώς να Συγκρίνετε Δύο Αρχεία Κειμένου

Υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορείτε να συγκρίνετε δύο αρχεία κειμένου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Microsoft Word, Google Docs ή κάποιο διαδικτυακό εργαλείο σύγκρισης κειμένων.

Πώς να συγκρίνετε αρχεία κειμένου χρησιμοποιώντας το Microsoft Word

Για να συγκρίνετε αρχεία κειμένου χρησιμοποιώντας το Microsoft Word, μπορείτε να:

  1. Ανοίξετε ένα από τα έγγραφα που θέλετε να συγκρίνετε
  2. Από το μενού «Εργαλεία» (Tools), επιλέξτε το «Καταγραφή Αλλαγών» (Track Changes), και μετά το «Σύγκριση Εγγράφων» (Compare Documents).
  3. Επιλέξτε το Αρχικό έγγραφο και το Επεξεργασμένο έγγραφο.
  4. Κάντε κλικ στο OK για να δείτε τις διαφορές μεταξύ των δύο αρχείων κειμένου.

Πώς να συγκρίνετε αρχεία κειμένου χρησιμοποιώντας το Google Docs

Για να συγκρίνετε αρχεία κειμένου χρησιμοποιώντας το Google Docs, μπορείτε να:

  1. Ανοίξτε ένα από τα έγγραφα που θέλετε να συγκρίνετε
  2. Από το μενού «Εργαλεία» (Tools), επιλέξτε «Σύγκριση Εγγράφων» (Compare Documents).
  3. Επιλέξτε το έγγραφο προς σύγκριση.
  4. Κάντε κλικ στο «Σύγκριση» (Compare) για να δείτε τις διαφορές μεταξύ των δύο αρχείων κειμένου.

Τι Είναι η Σύγκριση Κειμένου;

Η Σύγκριση Κειμένου είναι ένας διαφορετικός έλεγχος που σας επιτρέπει να συγκρίνετε δύο έγγραφα και να βρείτε τις διαφορές τους. Αντί να χρησιμοποιείτε το MS Word ή το Google Docs, επικολλήστε τα κείμενά σας για να δείτε αμέσως τις διαφορές μεταξύ τους.

Πώς να Χρησιμοποιήσετε το Διαδικτυακό Εργαλείο Σύγκρισης Κειμένου

Αντιγράψτε και επικολλήστε το κείμενό σας στα παραπάνω κουτιά. Αφού το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Σύγκριση (Compare) για να συγκρίνετε τα δύο κείμενα.