Μετρητής Λέξεων - Μετρήστε τον Αριθμό των Λέξεων

Δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο μέτρησης λέξεων που υπολογίζει και καταμετράει τον αριθμό των λέξεων και των μοναδικών λέξεων στο κείμενό σας.

Λέξεις

0

Μοναδικές Λέξεις

0

Χαρακτήρες

0

Προτάσεις

0

Τι Αντιπροσωπεύει το Πλήθος Λέξεων;

Ο όρος πλήθος λέξεων αντιπροσωπεύει τον συνολικό αριθμό των λέξεων που περιέχονται μέσα σε ένα αρχείο ή σε ένα απόσπασμα κειμένου. Ο έλεγχος του πλήθους των λέξεών σας μπορεί να διαβεβαιώσει πως το κείμενό σας αγγίζει ή παραμένει εντός ενός συγκεκριμένου ορίου.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορεί να απαιτείται συγκεκριμένο πλήθος λέξεων για ένα απόσπασμα κειμένου, συμπεριλαμβανομένων της διευκόλυνσης της ανάγνωσης και της αξιοπιστίας. Μπορεί να οριστεί διαφορετικό πλήθος λέξεων για ένα κείμενο με βάση το κοινό στο οποίο απευθύνεται, τον σκοπό του ή και τα δύο.

Για παράδειγμα, το πλήθος λέξεων για μια έκθεση πανεπιστημίου μπορεί να οριστεί στις 10.000 λέξεις για να εξασφαλιστεί πως περιλαμβάνει αρκετές έρευνες ώστε να θεωρείται μια αξιόπιστη, εις βάθος εργασία. Αντίθετα, ένας δημοσιογράφος μπορεί να περιορίζεται σε πλήθος 1.000 λέξεων προκειμένου το κείμενό του να είναι μια σύντομη, ευανάγνωστη σύνοψη για το κοινό στο οποίο απευθύνεται.

Επαγγελματίες, φοιτητές, συγγραφείς, δημοσιογράφοι ή οποιοσδήποτε χρειάζεται να γράψει ένα απόσπασμα κειμένου συνήθως θα θεωρεί σημαντικό το να γνωρίζει το πλήθος των λέξεων.

Πώς να Ελέγξετε το Πλήθος Λέξεων

Υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορείτε να ελέγξετε το πλήθος των λέξεών σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Microsoft Word, Google Docs ή ένα Διαδικτυακό Εργαλείο Μέτρησης Λέξεων.

Πώς να ελέγξετε το πλήθος λέξεων χρησιμοποιώντας το Microsoft Word

Για να ελέγξετε το πλήθος λέξεων χρησιμοποιώντας το Microsoft Word:

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να ελέγξετε
 2. Θα βρείτε το πλήθος λέξεων στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης

Πώς να ελέγξετε το πλήθος λέξεων χρησιμοποιώντας το Google Docs

Για να ελέγξετε το πλήθος λέξεων χρησιμοποιώντας το Google Docs:

 1. Επιλέξετε το «Εργαλεία»
 2. Επιλέξτε «Καταμέτρηση Λέξεων»
 3. Δείτε το πλήθος λέξεών σας

Τι Είναι το Εργαλείο Μετρητής Λέξεων;

Το Εργαλείο Μετρητής Λέξεων είναι ένα διαδικτυακός ιστότοπος που σας ενημερώνει για το πλήθος των λέξεων σε ένα απόσπασμα κειμένου. Το εργαλείο μετράει αμέσως το πλήθος λέξεων και σας δείχνει τα αποτελέσματα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξασφαλίσει πως το κείμενό σας είναι εντός ενός συγκεκριμένου ορίου.

Το Εργαλείο Μετρητής Λέξεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε desktop, laptop, ή κινητές συσκευές.

Πώς Λειτουργεί ο Μετρητής Λέξεων;

Το Εργαλείο Μετρητής Λέξεων λειτουργεί υπολογίζοντας τον συνολικό αριθμό από λέξεις που περιλαμβάνονται σε ένα απόσπασμα κειμένου σε πραγματικό χρόνο.

Θα καταμετρήσει τις λέξεις καθώς πληκτρολογείτε ή θα σας δείξει τον συνολικό αριθμό λέξεων που περιέχονται στο κείμενο που είχατε αντιγράψει και επικολλήσει στο κουτί.

Χρησιμοποιώντας το εργαλείο, μπορείτε να ελέγξετε τις παρακάτω πληροφορίες:

 • Πλήθος λέξεων
 • Πλήθος μοναδικών λέξεων
 • Πλήθος χαρακτήρων (με και χωρίς κενά)
 • Πλήθος προτάσεων
 • Πλήθος παραγράφων
 • Χρόνος ανάγνωσης

Το Εργαλείο Μετρητής Λέξεων είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εάν δουλεύετε σε κινητή συσκευή και χρειάζεστε να ελέγξετε γρήγορα το πλήθος των λέξεών σας.

Πώς να Χρησιμοποιήσετε τον Μετρητή Λέξεων

Είναι εύκολο να ελέγξετε το πλήθος λέξεων χρησιμοποιώντας τον Μετρητή Λέξεων.

Για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο, απλά:

 1. Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε ή αντιγράψτε και επικολλήστε το κείμενό σας στο κουτί
 2. Ελέγξτε το πλήθος λέξεών σας

Ανάλυση Κειμένου

Παράγραφοι0
Χαρακτήρες Χωρίς Κενά0
Χρόνος Ανάγνωσης0

Συχνότητα Εμφάνισης των λέξεων-κλειδιά

Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε για να σας δώσουμε μια λίστα με keywords (λέξεις-κλειδιά) που χρησιμοποιούνται συχνά.