Ordteller - Ordtelling på nett - Telle antall ord

Gratis online ordtellings verktøy som beregner og teller antall ord og unike ord i din tekst.

Ord

0

Unike Ord

0

Tegn

0

Setninger

0

Hva menes med antall ord?

Begrepet antall ord betyr antall ord som et dokument eller et uttak av en tekst inneholder. Å sjekke sin toltale antall ord kan sikre at din tekst når eller holder seg innenfor en viss grense.

Det er mange grunner til hvorfor antall ord kan være nødvendig til et uttak av en tekst, inkludert lesbarhet og pålitelighetige årsaker. Ulike antall ord kan angis avhengig av målgruppen for teksten, formålet eller begge deler.

For eksempel kan antall ord for et college essay settes til 10.000 ord for å sikre at teksten inneholder betydelig forskning og regnes som en pålitelig, grundig papir. Mens en journalist kan ha antall ord på 1000 ord for å sikre at teksten er et kort, lettlest sammendrag for målgruppen.

Profesjonelle, studenter, forfattere, journalister eller noen som trenger å skrive et uttak av en tekst, vil vanligvis finne det viktig å vite antall ord.

Hvordan sjekke antall ord

Det er mange måter du kan sjekke ditt antall ord. Du kan bruke Microsoft Word, Google Docs eller en online Ordtellings Verktøy.

Hvordan sjekke antall ord med Microsoft Word

Hvis du vil sjekke ditt antall ord med Microsoft Word, kan du:

 1. Merke teksten du vil kontrollere
 2. Du finner antall ord nederst til venstre på skjermen

Hvordan sjekke antall ord med Google Docs

Hvis du vil sjekke ditt antall ord med Google Docs, kan du:

 1. Velge Verktøy
 2. Velge Antall Ord
 3. Se ditt antall ord

Hva er ordtellings verktøyet?

Ordtellings verktøyet er et online nettsted som gir deg antall ord i en del av en tekst. Verktøyet teller øyeblikkelig antall ord og viser resultatene. Den kan brukes til å sikre at teksten er av en viss lengde.

Ordtellings verktøyet kan brukes på en datamaskin, bærbar datamaskin eller mobil enhet.

Hvordan fungerer Ordteller?

Ordtellings Verktøyet fungerer ved å beregne totalt antall ord i et uttak av en tekst i sanntid.

Den vil telle ordene mens du skriver, eller så viser den deg totalt antall ord i en tekst som du har kopiert og limt inn i boksen.

Ved bruk av verktøyet kan du sjekke følgende informasjon:

 • Antall ord
 • Antall unike ord
 • Tegnantall (med og uten mellomrom)
 • Antall setninger
 • Antall avsnitt
 • Lesetid

Ordtellings Verktøyet er spesielt hjelpful hvis du arbeider på en mobil enhet og raskt må kontrollere ditt antall ord.

Hvordan bruke Ordtelleren

Det er enkelt å sjekke ditt antall ord med bruk av Ordtelleren.

For å bruke verktøyet, bare:

 1. Begynn å skriv eller kopier og lim din tekst inn i boksen
 2. Sjekk ditt antall ord

Tekstanalyse

Paragrafer0
Tegn Uten Mellomrom0
Lesetid0

Tetthet av Nøkkelord

Begynn å skrive for å få en liste med ofte brukte nøkkelord.