Teckenräknare - Räkna antal tecken

Gratis online teckenräknare som beräknar och räknar antalet tecken, ord, meningar och stycken i din text.

Tecken

0

Tecken utan mellanrum

0

Ord

0

Meningar

0

Vad är ett teckenantal?

Även om vissa tycker att teckenantalet är det totala antalet bokstäver i en text, är det det totala antalet tecken, inklusive mellanslag. Det behövs mest när en text eller ett dokument måste hålla sig inom ett visst antal tecken. Dessutom använder vissa översättare teckenantal utan mellanslag för att bestämma priset på ett översättningsjobb.

Vad är skillnaden mellan antal ord och tecken?

Ordräkning är antalet ord i en text, medans teckenantalet är antalet av alla tecken i en text. Om du vill veta hur många tecken det finns i en text måste du räkna alla tecken, inklusive specialtecken

Hur räknar du tecken?

För att ta reda på antalet tecken i texten kan du öppna ditt dokument med Word eller LibreOffice. Eller så kan du använda ett onlineverktyg som Teckenräknare för att räkna antalet karaktärer i ett dokument.

Innehåller teckensräkning mellanslag?

Ja. Teckenräkning utan mellanslag är ett annat mått som skiljer sig från teckenantalet.

Hur kan jag kontrollera mitt teckenantal online?

Med Teckenräknare kan du kontrollera teckenantal online och gratis.

Vad är Teckenräknare?

Teckenräknare är en lättanvänt verktyg. Det är gratis att använda och registrerar inte vad du skriver.

Hur man använder Teckenräknare?

Skriv eller kopiera, och klistra in din text i fältet ovan. Teckenräknaren visar sedan teckenantalet, med eller utan mellanslag, och ordräkningen.

Hur gör jag ett teckenantal i Word för Mac?

Klicka för att räkna ord i statusfältet (finns längst ner i fönstret) för att öppna ordräkningen. Du ser statistik för både tecken (inga mellanslag) och tecken (med mellanslag).

Hur många tecken finns i ett textmeddelande?

För ett enda SMS är teckenbegränsningen 160 tecken.

Hur många tecken får plats i ett tweet?

Den ursprungliga teckenlängden brukade vara 140 tecken för ett tweet när Twitter började sin verksamhet som en SMS-baserad tjänst. År 2022 är det dock 280 tecken som är max.

Vad är det maximala antalet tecken för varje socialt nätverk?

Här är det maximala antalet tecken för varje socialt nätverk:

  • Facebook: 63 206 för ett inlägg
  • Instagram: 2 200 för en bildtext
  • Twitter: 280 för en tweet
  • YouTube: 70 för en videotitel, 5 000 för en videobeskrivning
  • Twitch: 150 för en biografi

Textanalys

Stycken0
Unika ord0
Läsningstid0

Nyckelordstäthet

Börja skriva för att få en lista med vanligt använda nyckelord.