Binär översättare - Binär översättning

Text till binär översättare och binär till textöversättare. Konvertera mellan text och binär.

Vad är binär kod?

Binär kod är ett språk som används i datorer. Det är baserat på det binära talsystemet som bara använder 0 och 1 som symboler för att representera text.

Alla datorer och digitala plattformar använder binär kod för att bearbeta instruktioner och arbeta effektivt.

Även om binär kod uppfanns på 1600-talet av Gottfried Leibniz, används den fortfarande i datorer idag på grund av hur snabbt, enkelt och effektivt det är att hantera elektriska signaler.

Hur säger du "Hej" i binär?

"Hej" i binär kod: 1001000 1100101 1101010

Vad är Text till Binär Översättare?

Text till Binär Översättare är ett onlineverktyg som du kan använda för att omedelbart konvertera en text till en binär text och vice versa (från binär till text).

Medan du kan lära dig hur binär text fungerar och hur du konverterar text själv, är det snabbaste sättet att översätta stora textblock från text till binär helt enkelt att klistra in den i online översättningsverktyget.

Allt du behöver göra är att skriva (eller klistra in) din text i rutan och verktyget kommer automatiskt att räkna ut den binära översättningen åt dig och visa den för dig på skärmen.

Så här använder du Text till Binär Översättare

Så här använder du Text till Binär Översättare för att konvertera din text från text till binär och vice versa.

Så här konverterar du text till binär:

  1. Börja skriva texten i den första rutan
  2. Den binära översättningen av texten visas automatiskt i den andra rutan

Så här konverterar du från binär till text:

  1. Skriv binär text eller klistra in den i den andra rutan
  2. Översättningen visas automatiskt i den första rutan