Ordräknare - Räkna antal ord

Gratis ordräknarverktyg på nätet som beräknar och räknar antalet ord och unika ord i din text.

Ord

0

Unika ord

0

Tecken

0

Meningar

0

Vad menas med ordräkning?

Termen ordräkning hänvisar till antalet ord i ett dokument eller text. Genom att kontrollera din ordräkning kan du se till att din text når eller håller sig inom en viss gräns.

Det finns många anledningar till varför en ordräkning kan behövas, inklusive läsbarhets- och tillförlitlighetsskäl. Olika antal ord kan anges beroende på textens publik, dess syfte eller båda.

Antal ord för en högskoleuppsats kan till exempel sättas till 10 000 för att säkerställa att texten innehåller betydande forskning och anses vara tillförlitlig samt fördjupande. Medan en journalist kan ha ett mål på 1 000 ord för att se till att texten är en kort och lättläst sammanfattning för målgruppen.

Proffs, studenter, författare, journalister eller någon som behöver skriva en text kommer vanligtvis tycka att det är viktigt att kunna beräkna antal ord.

Hur man Kontrollerar Antal Ord

Det finns många sätt att kontrollera antal ord. Du kan använda Microsoft Word, Google Docs eller ett Ordräknarverktyg på nätet.

Hur man kontrollerar ordantal med Microsoft Word

Hur du kontrollerar antal ord med Microsoft Word:

 1. Välj texten du vill kontrollera
 2. Du hittar antal ord längst ned till vänster på skärmen

Hur man kontrollerar ordantal med Google Docs

Hur du kontrollerar antal ord med Google Docs:

 1. Välj Verktyg
 2. Välj Ordräkning
 3. Se antal ord

Vad Är Ordräknarverktyget?

Ordräknarverktyget är en webbplats som tillhandahåller ordantalet för en text. Verktyget räknar omedelbart antalet ord och visar därefter resultaten. Den kan användas för att se till att din text har en viss längd.

Ordräknarverktyget kan användas på datorer, laptops eller mobila enheter.

Hur Fungerar Ordräknaren?

Ordräknaren fungerar genom att beräkna det totala antalet ord som finns i en text i realtid.

Verktyget kommer räkna orden medan du skriver, eller visa dig det totala antalet ord i texten som du har kopierat och klistrat in i rutan.

Med verktyget kan du kontrollera följande information:

 • Antal ord
 • Unika ord
 • Antal tecken (med och utan mellanslag)
 • Antal meningar
 • Antal paragrafer
 • Lästid

Ordräknarverktyget är särskilt användbart om du arbetar på en mobil enhet och snabbt behöver kontrollera antal ord.

Hur man Använder Ordräknaren

Det är enkelt att kontrollera antal ord med hjälp av Ordräknaren.

För att använda verktyget:

 1. Börja skriva eller kopiera och klistra in din text i rutan
 2. Kontrollera antal ord

Textanalys

Stycken0
Tecken utan mellanrum0
Läsningstid0

Nyckelordstäthet

Börja skriva för att få en lista med vanligt använda nyckelord.