แปลงตัวเขียนภาษาอังกฤษ - เปลี่ยนตัวอักษรให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวพิมพ์เล็ก

เครื่องมือแปลงตัวพิมพ์ออนไลน์ เปิดให้ใช้บริการได้ฟรีทางออนไลน์ โดยคุณสามารถใช้เพื่อเปลี่ยนตัวอักษรภาษาอังกฤษจากตัวพิมพ์ใหญ่เป็นตัวพิมพ์เล็ก หรือจากตัวพิมพ์เล็กเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

0 คำ 0 อักขระ

แปลงข้อความภาษาอังกฤษเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

เครื่องมือแปลงตัวพิมพ์ใหญ่จะเปลี่ยนข้อความใดๆ ให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด โดยจะเก็บตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ที่มีอยู่ไว้ทั้งหมด และแปลงตัวอักษรพิมพ์เล็กทั้งหมดให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่

การใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดในประโยคจะทำให้ตัวอักษรโดดเด่น ช่วยให้ผู้อ่านเห็นได้ง่าย เครื่องมือแปลงตัวอักษรนี้จะช่วยคุณในการปรับเปลี่ยนตัวอักษรในหัวเรื่อง ชื่อเรื่อง และเนื้อหาจำนวนมาก ให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ตัวอย่าง: HERE IS AN EXAMPLE OF UPPERCASE TEXT.

แปลงข้อความภาษาอังกฤษเป็นตัวพิมพ์เล็ก

เครื่องมือแปลงตัวพิมพ์เล็กจะเปลี่ยนข้อความใดๆ ให้เป็นตัวพิมพ์เล็ก ซึ่งหมายความว่า จะเปลี่ยนอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดที่อยู่ในข้อความของคุณ (ทั้งชื่อ สถานที่ ชื่อเรื่อง และอักษรตัวแรกของแต่ละประโยค) เป็นตัวอักษรพิมพ์เล็ก

ตัวอย่าง: here is an example of lowercase text.

แปลงข้อความกลับหัว

เครื่องมือแปลงข้อความแบบกลับหัวจะพลิกข้อความของคุณให้แสดงกลับหัวต่อผู้อ่าน นี่เป็นวิธีแสดงข้อความที่สนุกและไม่เหมือนใคร คุณสามารถใช้เครื่องมือแปลงข้อความกลับหัวเพื่อพลิกข้อความของคุณให้กลับหัวกลับหาง หรือย้อนกลับไปข้างหน้า

แปลงตัวพิมพ์ย้อนกลับ

เครื่องมือแปลงข้อความย้อนกลับจะกลับข้อความของคุณให้แสดงกลับด้านจากหลังไปหน้า มันจะพลิกข้อความของคุณ ทำให้ทุกคำและทั้งประโยคปรากฏกลับด้าน

ตัวอย่าง: esac esrever fo elpmaxe na si ereH

แปลงตัวพิมพ์แบบสุ่ม

เครื่องคำนวณตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กจะเปลี่ยนข้อความของคุณโดยการสุ่มตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กให้อยู่ผสมกัน เนื่องจากเครื่องมือแปลงตัวพิมพ์แบบสุ่มจะสุ่มตัวอักษรต่างๆ ในข้อความของคุณให้สลับไปมาระหว่างการเป็นตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กทุกครั้งที่คุณใช้เครื่องมือ

ตัวอย่าง: hErE iS aN eXAmpLe oF RAndOm CaSe.

แปลงตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรก

เครื่องมือแปลงตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรกจะเปลี่ยนให้ตัวอักษรตัวแรกของทุกคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียน นักเขียนมืออาชีพ หรือบล็อกเกอร์ที่กำลังเขียนชื่อเรื่องขณะเขียนบล็อก

ตัวอย่าง: Here Is An Example Of Proper Case.

แปลงตัวพิมพ์แบบสลับ

เครื่องมือแปลงตัวพิมพ์จะสลับตัวอักษรพิมพ์เล็กให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่และเปลี่ยนตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ให้เป็นตัวพิมพ์เล็ก

ตัวอย่าง: ToGGLE CasE -> tOggle cASe