Gematria Tablosu

Gematria Nedir?

Gematria, İbranicede harflerin ve kelimelerin sayısal değerini hesaplama ve bunlardan anlamlar çıkartma işlemidir. Yahudi kültüründe, özellikle Tevrat'taki metni daha derin ve daha manevi bir düzeyde anlamak için yaygın olarak kullanılır.

Bu tür kodlama uygulamasının ilk olarak MÖ 8. yüzyılda kullanıldığı düşünülmektedir. O zamandan beri, Yahudi kültürü tarafından benimsenmiş ve ebced hesaplama gibi benzer varyasyonları ortaya çıkmıştır.

Gematria Ne İşe Yarar?

Gematria en çok Yahudi kültüründe kullanılır. Gematria'nın en yaygın kullanımı, dini bir metnin daha manevi bir anlayışını elde etmektir. Gematria'dan çıkarılan tam anlam, bir kişinin bireysel inançlarına bağlıdır.

Gematria'ya bir örnek, canlı anlamına gelen İbranice chai (חי) kelimesidir. Gematria kullanılarak, Mispar Gadol varyasyonunda chai kelimesinin sayısal değerinin 18 olduğu ortaya çıkarılabilir. Kelimenin Gematria'daki sayısal değeri nedeniyle 18, birçok Yahudi için uğurlu bir sayı haline gelmiştir.

Gematria Hesap Makinesi Nedir?

Gematria hesaplayıcı aracılığıyla, isimlerin, kelimelerin ve cümlelerin Gematria değerini öğrenebilirsiniz. Gematria Hesap Makinesi, İbrani alfabesindeki metnin Gematria değerini anlamanıza yardımcı olabilecek, kelimeler, adlar veya metinlerdeki daha derin anlamları incelemenize olanak tanıyan bir araçtır.

Bu Gematria kod çözücü ile, Gematria değerine dayalı olarak bir kelimenin veya ifadenin anlamını çözebilirsiniz.

Gematria Hesap Makinesi Nasıl Kullanılır?

Gematria değerini görmek için yukarıdaki girişe istediğiniz kelimeleri, harfleri veya ismi yazmanız yeterlidir.