Tyto Zásady ochrany osobních údajů poskytují informace o tom, jak zpracováváme vaše informace na webu charactercalculator.com (dále jen „Web"). Při používání tohoto Webu berete na vědomí, že zpracování těchto informací bude provedeno v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.

Naše kontaktní údaje

Název: charactercalculator.com (TÜRKPATENT: 2022/056777), registrovaná u Burak Özdemir, samostatného podnikatele registrovaného v Turecku

E-mail: burakozdemir {@} protonmail (.) ch

1. Druhy osobních údajů, které shromažďujeme

V současné době shromažďujeme a zpracováváme pouze soubory cookies, soubory protokolů, IP adresy, časová razítka a uživatelské agenty.

2. Druhy cookies

Soubory cookies Publift

charactercalculator.com používá technologii třetí strany s názvem Publift.

Pro více informací: https://publift.com/privacy-policy/

Soubory cookies Google

Google jako dodavatel třetí strany používá k zobrazování reklam na webových stránkách soubory cookies. Používání reklamních souborů cookies společností Google a jejím partnerům umožňuje zobrazovat reklamy uživatelům webových stránek na základě jejich návštěvy na této stránce a na jiných internetových stránkách. Uživatelé mohou zobrazování personalizované reklamy zakázat na stránce: https://www.google.com/settings/ads

Další informace o tom, jak Google používá data získaná při přístupu na partnerské weby nebo aplikace, najdete zde: https://www.google.com/policies/privacy/partners

3. Jak získáváme osobní údaje a proč je máme

Při používání našeho webu automaticky shromažďujeme určitá data pomocí souborů cookies a podobných technologií. Získáváme data od třetích stran, jako jsou poskytovatelé analytických služeb, reklamní sítě, poskytovatelé informací o vyhledávání a poskytovatelé technologií.

Informace, které nám poskytnete, používáme k poskytování služeb.

Informace můžeme sdílet s třetími stranami, abychom mohli udržovat web a poskytovat služby.

Právním základem, na který se při zpracování těchto informací spoléháme, je náš oprávněný zájem.

4. Jak uchováváme vaše osobní údaje

Vaše údaje jsou bezpečně uloženy na serverech v USA. Web je provozován z Turecké republiky.

Všechny typy shromažďovaných údajů uchováváme v souborech protokolu serveru po dobu jednoho týdne, po jehož uplynutí jsou tyto informace automaticky smazány.

5. Bezpečnost

Abychom zabránili nechtěnému ztracení, použití, změně, zveřejnění nebo přístupu vašich osobních údajů bez vašeho povolení, zavedli jsme bezpečnostní a organizační opatření.

6. Vaše práva na ochranu dat

Podle zákona o ochraně údajů vaše práva zahrnují:

Vaše právo na přístup - Máte právo nás požádat o kopie vašich osobních údajů.

Vaše právo na opravu - Máte právo požádat nás o opravu osobních údajů, o kterých si myslíte, že jsou nepřesné. Máte také právo požádat nás o úplné údaje, které považujete za neúplné.

Vaše právo na výmaz - Za určitých okolností máte právo nás požádat o vymazání vašich osobních údajů.

Vaše právo na omezení zpracování - Máte právo nás požádat, abychom za určitých okolností omezili zpracování vašich osobních údajů.

Vaše právo vznést námitku - Za určitých okolností máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Vaše právo na přenositelnost údajů - Máte právo nás požádat, abychom osobní údaje, které jste nám poskytli, předali za určitých okolností jiné organizaci nebo vám.

Za výkon svých práv nemusíte platit žádné poplatky. Pokud podáte žádost, odpovíme vám do jednoho měsíce.

Pokud chcete předložit vaši žádost, kontaktujte nás na adrese burakozdemir {@} protonmail (.) ch.

7. Překlady zásad ochrany osobních údajů

Není-li uvedeno jinak, je řídícím jazykem těchto Zásady ochrany osobních údajů a veškerých komunikací a dokumentů souvisejících se Zásadami ochrany osobních angličtina. Pokud jsou pro referenční účely vyhotoveny překlady této smlouvy, platným je znění pouze originálního textu v angličtině a tyto překlady nejsou platné.

8. Jak postupovat při podání stížnosti

Pokud máte ohledně našeho využití vašich osobních údajů jakékoli obavy, můžete nám podat stížnost na adrese burakozdemir {@} protonmail (.) ch.

Pokud nejste spokojeni s tím, jak jsme vaše údaje použili, můžete si také stěžovat státnímu orgánu pro ochranu údajů.