Slova
0
Znaky
0
Odstavce
0
Věty
0
Jedinečná slova
0
Znaky bez mezer
0
Začněte psát a získejte přehled často používaných klíčových slov.
Doba čtení
0
Čas řeči
0

Co znamená počet slov?

Tímto termínem se označuje počet slov obsažených v daném dokumentu nebo určité části textu. Kontrola počtu slov vám pomůže dosáhnout požadovaného limitu, případně ho nepřekročit.

Důvodů, proč někdo může limitovat počet slov textu, je hned několik. Jde například o dobrou čtivost či důvěryhodnost psaného projevu. Počet slov se rovněž může lišit v závislosti na cílové skupině čtenářů, účelu textu, případně kombinaci obou těchto faktorů.

Například vysokoškolská esej může mít limit 10 000 slov, aby v ní studenti obsáhli důležité informace z provedeného průzkumu a práce tak mohla být považována za důvěryhodný a důkladně zpracovaný text. Na druhou stranu novinář může mít limit pouze 1 000 slov, aby byl text krátký a pro cílové publikum dobře čtivý.

Profesionálové, studenti, autoři, novináři či kdokoliv jiný, kdo potřebuje napsat určitý text, obvykle potřebuje znát přesný počet slov.

Jak zjistit počet slov

Existuje hned několik způsobů, jak počet slov zjistit. Můžete například použít Microsoft Word, Google Dokumenty či online nástroj pro počítání slov.

Jak zjistit počet slov pomocí Microsoft Word

V aplikaci Microsoft Word zjistíte počet slov následovně:

 1. Označte text, který chcete zkontrolovat
 2. V levém dolním rohu obrazovky uvidíte počet slov

Jak zjistit počet slov v Google Dokumentech

V Dokumentech Google zjistíte počet slov následovně:

 1. Klikněte na Nástroje
 2. Vyberte položku Počet slov
 3. Zobrazí se vám tabulka s počtem slov

Co je nástroj pro počítání slov?

Nástroj pro počítání slov je online webová stránka, která vám ukáže počet slov v požadované části textu. Tento nástroj vám ihned a bez prodlevy spočítá slova a ukáže výsledky. Díky němu zjistíte, zda má váš text požadovanou délku.

Nástroj pro počítání slov lze použít nejen na počítači či notebooku, ale i na mobilním zařízení.

Jak počítadlo slov funguje?

Nátroj pro počítání slov funguje tak, že v reálném čase spočítá veškerá slova obsažená ve vybrané části textu.

Umí počítat slova, zatímco píšete, ale rovněž spočítá i počet slov textu, který jste zkopírovali do schránky a vložili do příslušné kolonky.

Pomocí tohoto nástroje můžete zjistit následující informace:

 • Počet slov
 • Počet jedinečných slov
 • Počet znaků (smezerami i bez)
 • Počet vět
 • Počet odstavců
 • Doba čtení

Nástroj pro počítání slov je vhodný zejména při práci na mobilním zařízení, když potřebujete rychle zkontrolovat počet slov.

Jak používat počítadlo slov

Pomocí Počítadla slov zjistíte počet slov snadno a rychle.

Pro použití nástroje stačí pouze:

 1. Začít psát/zkopírovat text do příslušné kolonky
 2. Podívat se na počet slov