Zinnen
0
Woorden
0
Tekens
0
Alinea's
0

Wat is de Zinnenteller?

De Zinnenteller is een eenvoudige online tool die automatisch tekststatistieken, waaronder het aantal zinnen, weergeeft. De tool definieert zinnen als een reeks woorden die gevolgd worden door een afsluitend leesteken, zoals een punt, een uitroepingsteken of een vraagteken.

Hoe gebruik je de Zinnenteller?

Volg de onderstaande instructies om het aantal zinnen te tellen:

  1. Voer tekst in het tekstvak in of kopieer en plak tekst afkomstig uit een document.
  2. Bekijk de telling van zinnen, karakters en woorden om te zien hoeveel er in de tekst staan.

Verwijder de tekst in het tekstvak en vervang het door een andere tekst om opnieuw het aantal zinnen te tellen.

Waarom de Zinnenteller gebruiken?

Het kan handig zijn om te weten hoeveel zinnen een tekst telt wanneer:

  • je een gegevensanalyse wilt uitvoeren van een document of webpagina (bijvoorbeeld om te analyseren of een blogbericht met meer zinnen vaker wordt bekeken dan een blogbericht met minder zinnen).
  • je wilt controleren of een tekst voldoet aan de vooropgestelde eisen (bijvoorbeeld om voorafgaand aan de publicatie te controleren of een essay of blogbericht lang genoeg is).
  • je wilt weten hoeveel zinnen een pagina telt (een typisch A4 Word-document telt 20-30 zinnen).
  • je iets wilt bewijzen aan een vriend of vijand (bijvoorbeeld dat het bericht dat je hebt gestuurd maar 10 zinnen telt en dat er dus geen reden is om het niet te lezen).
  • je zeker wilt zijn dat een interview of antwoord op een examenvraag wel degelijk afdoende werd beantwoord (bijvoorbeeld als een antwoord maximum 10 zinnen mag tellen).
  • je wilt ontdekken of je wel voldoende of net te veel leestekens hebt gebruikt in een tekst (bijvoorbeeld of jij 20-30 zinnen typt op een A4 Word-document in plaats van de gebruikelijke 10).
  • je een beeld wilt krijgen van je schrijfgewoontes (bijvoorbeeld hoeveel zinnen je gewoonlijk schrijft in academische of werkgerelateerde documenten).