Wyrazy
0
Znaki
0
Akapity
0
Zdania
0
Unikalne wyrazy
0
Znaki bez spacji
0
Zacznij pisać, aby otrzymać listę często używanych słów kluczowych.
Czas czytania
0
Czas mowy
0

Co oznacza Ilość Słów?

Termin Ilości Słów oznacza liczbę wyrazów zawartych w danym dokumencie lub fragmencie tekstu.

Sprawdzanie ilości wyrazów pozwala upewnić się, że tekst osiągnie lub pozostanie w określonym ich limicie.

Jest wiele powodów, dla których fragment tekstu może wymagać zliczenia liczby słów, między innymi jego czytelność czy długość. Różni odbiorcy tekstu czy jego cel determinują przeważnie docelową ilość słów, które chcemy lub musimy użyć w tekście.

Ilość słów w eseju uniwersyteckim może zostać na przykład ustalona na 10.000 wyrazów, w celu zapewnienia, że tekst zawiera ważne badania i będzie postrzegany jako rzetelny. Podczas gdy dziennikarz może mieć docelową ilość 1000 słów w artykule, jako zapewnienie, że tekst będzie zwięzłym, łatwym do przeczytania dla jego odbiorców.

Studenci, autorzy, dziennikarze oraz wszyscy ci, którzy muszą napisać fragment tekstu, przeważnie uznają wiedzę na temat liczby wyrazów w pisanym tekście za naprawdę istotną.

Jak sprawdzić Liczbę Słów?

Jest wiele sposobów na sprawdzenie liczby wyrazów. Możesz użyć Microsoft Word, Dokumentów Google, lub internetowego Licznika Słów.

Jak sprawdzić ilość słów korzystając z Microsoft Word?

Aby sprawdzić ilość wyrazów używając Microsoft Word:

 1. Zaznacz tekst, który chcesz sprawdzić
 2. Liczbę słów znajdziesz w lewym dolnym rogu ekranu

Jak sprawdzić ilość słów korzystając z Dokumentów Google?

Aby sprawdzić liczbę wyrazów używając Dokumentów Google:

 1. Wybierz Narzędzia
 2. Wybierz Liczba słów
 3. Zobacz ilość w Słowa

Czym jest Licznik Słów?

Licznik Słów to strona internetowa, która podaje ilość słów w danym fragmencie tekstu. Narzędzie natychmiast zlicza liczbę wyrazów i wyświetla wynik. Licznika Słów można użyć w celu upewnienia się, że tekst ma pożądaną długość.

Licznika Słów można używać na komputerze, laptopie lub na urządzeniu mobilnym.

Jak działa Licznik Słów?

Licznik wyrazów działa poprzez zliczanie w czasie rzeczywistym całkowitej sumy słów zawartej we fragmencie tekstu.

Będzie zliczał słowa w trakcie ich pisania, lub pokaże sumę słów w tekście skopiowanym, a następnie wklejonym do pola.

Korzystając z tego narzędzia, możesz uzyskać następujące informacje:

 • Liczbę wyrazów
 • Liczbę unikalnych wyrazów
 • Liczbę znaków (ze spacjami, jak i bez)
 • Liczbę zdań
 • Liczbę akapitów
 • Czas czytania

Licznik Słów jest szczególnie przydatny, gdy pracujesz na urządzeniu mobilnym i potrzebujesz szybko sprawdzić ilość wyrazów w tekście.

Jak korzystać z Licznika Słów?

Korzystając z Licznika Słów, możesz łatwo sprawdzić całkowitą liczbę wyrazów w tekście.

Aby użyć narzędzia:

 1. Zacznij pisać lub wklej skopiowany tekst w polu
 2. Sprawdź liczbę słów