Từ
0
Ký tự
0
Đoạn
0
Câu
0
Từ đặc biệt
0
Ký tự không có dấu cách
0
Bắt đầu soạn thảo để tạo danh sách các từ khóa thường dùng.
Thời gian đọc
0
Thời gian phát biểu
0

Số Từ Có nghĩa là gì?

Số từ nghĩa là số chữ được chứa trong một tài liệu hoặc một đoạn văn bản. Việc kiểm tra số từ của bạn có thể đảm bảo việc văn bản của bạn đạt tới hoặc nằm trong một giới hạn số từ nhất định.

Có rất nhiều lý do để cần số từ cho một đoạn văn bản, bao gồm các lý do về tính dễ hiểu và độ đáng tin cậy. Các số từ khác nhau có thể được đặt ra tùy thuộc vào độc giả, mục đích của văn bản, hoặc cả hai lý do này.

Ví dụ, số lượng từ cho một bài luận đại học có thể được định ra là 10,000 từ để đảm bảo văn bản này chứa nhiều nghiên cứu và được coi là một bài luận đáng tin cậy và chuyên sâu. Trong khi đó, một phóng viên có thể có số từ mục tiêu là 1,000 từ để đảm bảo rằng văn bản sẽ là một bản tóm tắt ngắn gọn và dễ đọc cho độc giả mục tiêu của họ.

Các chuyên gia, học sinh, tác giả, phóng viên, hoặc bất kỳ ai đang cần viết một đoạn văn bản đều thường coi việc biết số lượng từ là quan trọng.

Cách Kiểm tra Số Từ

Có nhiều cách để bạn kiểm tra số từ trong văn bản của mình. Bạn có thể dùng Microsoft Word, Google Docs, hoặc một Công cụ Đếm Số Từ trực tuyến.

Cách kiểm tra số từ với Microsoft Word

Để kiểm tra số từ trong Microsoft Word, bạn có thể:

 1. Chọn phần văn bản bạn muốn kiểm tra số từ
 2. Bạn sẽ thấy số từ được hiển thị ở góc trái dưới cùng của màn hình

Cách kiểm tra số từ với Google Docs

Để kiểm tra số từ trong Google Docs, bạn có thể:

 1. Chọn thẻ Công cụ
 2. Chọn Số Từ Word Count
 3. Xem số từ của bạn your word count

Công cụ Đếm Số Từ là gì?

Công cụ Đếm Số Từ là một trang web trực tuyến cho bạn biết số lượng từ trong một đoạn văn bản. Công cụ này sẽ đếm ngay số chữ bạn có và hiển thị kết quả cho bạn. Nó có thể được dùng để đảm bảo rằng văn bản của bạn có một độ dài nhất định.

Công cụ Đếm Số Từ có thể được dùng trên máy tính, laptop, hoặc trên thiết bị di động.

Công cụ Đếm Từ hoạt động như thế nào?

Công cụ Đếm Số Từ hoạt động bằng cách tính tổng số chữ trong một đoạn văn bản một cách tức thời.

Nó sẽ đếm chữ trong lúc bạn soạn thảo, hoặc hiển thị tổng số từ trong văn bản bạn đã sao chép và dán vào hộp.

Với công cụ này, bạn có thể kiểm tra các thông tin sau:

 • Số từ
 • Số từ riêng biệt
 • Số ký tự (bao gồm và không bao gồm các dấu cách)
 • Số câu
 • Số đoạn văn
 • Thời gian đọc văn bản

Công cụ Đếm Từ sẽ đặc biệt hữu ích nếu bạn đang làm việc trên thiết bị di động và cần nhanh chóng kiểm tra số lượng chữ của mình.

Cách dùng Công cụ Đếm Từ

Việc đếm từ với Công cụ Đếm Từ là rất dễ dàng.

Để dùng nó, bạn chỉ cần phải:

 1. Bắt đầu soạn thảo hoặc sao chép và dán văn bản của bạn vào hộp
 2. Kiểm tra số lượng từ của bạn