Ord
0
Tegn
0
Afsnit
0
Sætninger
0
Unikke ord
0
Tegn uden mellemrum
0
Begynd at skrive, så du kan få en liste over ofte anvendte nøgleord.
Læsetid
0
Taletid
0

Hvad menes der med en ordoptælling?

Udtrykket ordoptælling betyder antallet af ord som et dokument eller en tekstpassage indeholder. Ved at kontrollere dit ordantal kan du sikre, at din tekst når eller holder sig inden for en bestemt grænse.

Der er mange grunde til, hvorfor at der kan være et behov for en ordoptælling for en tekstpassage, herunder med hensyn til læsbarhed eller pålidelighed. Der kan fastsættes et forskelligt ordantal, afhængigt af målgruppen for en tekst, formålet eller begge dele.

Eksempelvis kan ordoptællingen fastsættes til 10.000 ord for en videnskabelig artikel, for at sikre at teksten indeholder betydelig forskning og betragtes som en pålidelig og dybdegående artikel. Derimod kan en journalist have et mål om at skrive 1000 ord for at sikre, at teksten er et kort og letlæseligt overblik for målgruppen.

Det vil normalt være vigtigt at vide antallet af ord i en tekst for fagfolk, studerende, forfattere, journalister og enhver anden som skal skrive en tekst.

Sådan viser du en ordoptælling

Der er mange forskellige måder hvorpå du kan tjekke antallet af ord i en tekst. Du kan benytte Microsoft Word, Google Docs eller et online ordtællerværktøj.

Sådan viser du en ordoptælling i Microsoft Word

For at tjekke antallet af ord ved hjælp af Microsoft Word kan du:

 1. Vælge den tekst du ønsker at tjekke
 2. Du vil kunne se en ordoptælling nederst i venstre hjørne af skærmen

Sådan viser du en ordoptælling i Google Docs

For at tjekke antallet af ord ved hjælp af Google Docs kan du:

 1. Vælge Værktøjer
 2. Vælge Antal ord
 3. Se din ordoptælling

Hvad er ordtællerværktøjet? {#hvad-er-ordtællerværktøjet .list-paragraph}

Ordtællerværktøjet er en onlinehjemmeside, som fortæller dig, antallet af ord i en tekst. Værktøjet vil straks tælle antallet af ord og vise dig resultatet. Det kan bruges til at sikre, at din tekst har en bestemt længde.

Ordtællerværktøjet kan benyttes på en stationær eller bærbar computer og på mobilenheder.

Hvordan virker ordtælleren?

Ordtællerværktøjet fungerer ved at beregne det samlede antal af ord i en tekst i realtid.

Værktøjet vil tælle antallet af ord mens du skriver, eller det vil vise dig antallet af ord i en tekst, som du har kopieret og indsat i feltet.

Ved at benytte værktøjet, kan du tjekke følgende oplysninger:

 • Ordoptælling
 • Antal unikke ord
 • Tegnoptælling (med og uden mellemrum)
 • Sætningsoptælling
 • Afsnitsoptælling
 • Læsetid

Ordtællerværktøjet er især brugbart, hvis du arbejder på en mobilenhed, og har behov for at tjekke ordantallet hurtigt.

Sådan bruger du ordtælleren

Det er nemt at se en ordoptælling ved brug af ordtælleren.

For at bruge værktøjet skal du blot:

 1. Begynde at skrive eller kopiere og indsætte din tekst i feltet
 2. Tjekke antallet af ord