รหัสตัวเลขคืออะไร

"รหัสไบนารี่" หรือ "รหัสตัวเลข" คือ ภาษาที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ โดยใช้ระบบเลขฐานสอง ซึ่งจะใช้เพียง เลข 0 และ 1 ร้อยเรียงต่อกันจนแสดงออกมาเป็นข้อความ

คอมพิวเตอร์และแพลตฟอร์มดิจิทัลทั้งหมดจะใช้รหัสตัวเลขในการประมวลผลคำสั่งและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

แม้ว่าก็อทฟรีท ไลบ์นิทซ์จะคิดค้นรหัสไบนารีขึ้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 แต่ปัจจุบันยังมีการนำรหัสไบนารีมาใช้กับคอมพิวเตอร์ เนื่องด้วยรหัสไบนารีสามารถจัดการกับสัญญาณไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว ตรงไปตรงมาและมีประสิทธิภาพ

จะพูดว่า "สวัสดี" เป็นรหัสตัวเลขได้อย่างไร

"สวัสดี" แปลออกมาเป็นรหัสตัวเลขได้ดังนี้ 111000101010 111000100111 111000110001 111000101010 111000010100 111000110101

เครื่องมือแปลตัวอักษรเป็นรหัสตัวเลขคืออะไร

เครื่องมือแปลตัวอักษรเป็นรหัสตัวเลข เป็นเครื่องมือออนไลน์สำหรับการแปลงข้อความ จากตัวอักษรเป็นรหัสตัวเลขหรือจากรหัสตัวเลขเป็นตัวอักษรได้อย่างรวดเร็ว

ในการทำความเข้าใจกับรหัสตัวเลขหรือรหัสไบนารีด้วยตนเองนั้น คุณจะพบว่าวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการแปลตัวอักษรเป็นตัวเลขคือ การวางข้อความลงไปในเครื่องมือแปลออนไลน์เท่านั้นเอง

พิมพ์ (หรือวาง) ข้อความของคุณลงในช่อง จากนั้นเครื่องมือจะแปลรหัสตัวเลขให้แก่คุณโดยอัตโนมัติ และแสดงผลบนหน้าจอ

วิธีใช้เครื่องแปลตัวอักษรเป็นรหัสตัวเลข

วิธีใช้เครื่องแปลตัวอักษรเป็นรหัสตัวเลข เพื่อแปลงข้อความของคุณจากข้อความตัวอักษรเป็นรหัสตัวเลข หรือจากรหัสตัวเลขเป็นตัวอักษร ในการแปลงตัวอักษรเป็นรหัสตัวเลข:

  1. เริ่มพิมพ์ข้อความของคุณในช่องแรก
  2. ข้อความที่แปลเป็นรหัสตัวเลขจะปรากฏในช่องถัดไปโดยอัตโนมัติ

วิธีแปลงจากรหัสตัวเลขเป็นตัวอักษร:

  1. พิมพ์ข้อความรหัสตัวเลขของคุณหรือวางลงในช่องถัดไป
  2. คำแปลจะปรากฏในช่องแรกโดยอัตโนมัติ