ตัวอักษรล่องหนคืออะไร

ตัวอักษรล่องหน คือ ตัวอักษรที่จะสร้างช่องว่างระหว่างตัวอักษรสองตัวในข้อความ สามารถสร้างได้โดยใช้รหัสตัวอักษรหรือเครื่องมือพิเศษ ตัวอักษรประเภทนี้ส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้เพื่อส่งข้อความบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น WhatsApp หรือสร้างชื่อในเกมให้มีสไตล์

ตัวอักษรช่องว่างคืออะไร

ตัวอักษรช่องว่างหรือตัวอักษรเว้นวรรค คือ ตัวอักษรที่จะสร้างพื้นที่ล่องหนไว้ระหว่างสองคำในข้อความ สามารถสร้างได้โดยใช้ปุ่ม space bar บนแป้นพิมพ์

หน้าคัดลอกและวางตัวอักษรล่องหนคืออะไร

หน้าคัดลอกและวางตัวอักษรล่องหนนี้จะช่วยคุณสร้างตัวอักษรที่ไม่ได้เกิดจากปุ่ม spacebar โดยจะไม่สามารถมองเห็นได้บนหน้าจอเหมือนกับตัวอักษรว่างเปล่าที่เกิดจากปุ่ม spacebar เพียงคัดลอกตัวอักษร แล้วคลิกวางเพื่อใช้ตัวอักษรล่องหน

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถวางตัวอักษรล่องหนบน WhatsApp เพื่อส่งข้อความเปล่า วางตัวอักษรล่องหนบน Instagram เพื่อสร้างชื่อผู้ใช้ที่ว่างเปล่า หรือวางตัวอักษรล่องหนในช่องที่จำเป็นต้องกรอกในแบบฟอร์มออนไลน์ เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการต่อโดยปล่อยข้อความให้ว่างเปล่าได้

วิธีสร้างและส่งตัวอักษรล่องหน

ทำตามคำแนะนำง่ายๆ ด้านล่างเพื่อสร้างตัวอักษรล่องหน:

  1. คลิกที่ตัวอักษรล่องหน เพื่อคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด
  2. ทดสอบโดยการคลิกขวาที่เมาส์ แล้วเลือก "วาง" หรือ กด Ctrl+V พร้อมกัน
  3. วางตัวอักษรล่องหนในตำแหน่งที่คุณต้องการใช้

หากต้องการสร้างตัวอักษรล่องหนมากขึ้น ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-3

เหตุใดจึงต้องใช้เครื่องมือสร้างตัวอักษรล่องหน

ตัวอักษรล่องหนทำงานเหมือนกับปุ่ม spacebar โดยข้อความจะว่างเปล่า การใช้ตัวอักษรล่องหนมีประโยชน์มากกว่าการใช้ปุ่ม spacebar ด้วยเหตุผลหลายประการ:

  • ส่งข้อความว่างเปล่าบน WhatsApp: WhatsApp ไม่อนุญาตให้ส่งข้อความที่มีตัวอักษรว่างเปล่า และไม่อนุญาตให้ส่งข้อความที่เกิดจากปุ่ม spacebar นี่เป็นวิธีป้องกันไม่ให้ส่งข้อความว่างเปล่าโดยไม่ตั้งใจ หากคุณต้องการส่งข้อความเปล่าถึงเพื่อนใน WhatsApp คุณสามารถส่งตัวอักษรล่องหนแทนได้ (โดยใช้เครื่องมือออนไลน์นี้)
  • กรอกแบบฟอร์มโดยไม่ต้องใส่ข้อมูล: แบบฟอร์มออนไลน์บางฟอร์มกำหนดให้ต้องกรอกข้อความก่อนจึงจะสามารถดำเนินการต่อได้ แบบฟอร์มอัจฉริยะจะไม่อนุญาตให้คุณดำเนินการต่อ หากคุณใส่ข้อความนั้นด้วยแป้นเว้นวรรคในช่องที่ต้องกรอก วิธีแก้ไขเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดเหล่านี้ คือ การใช้ตัวอักษรล่องหน เพียงกรอกตัวอักษรล่องหนลงในช่องแล้วดำเนินการต่อโดยไม่ตอบคำถาม