Mã Nhị phân là gì?

Mã nhị phân là ngôn ngữ dùng trên máy tính. Nó được dựa trên hệ số nhị phân chỉ dùng các chữ số 0 và 1 làm dấu hiệu tượng trưng cho văn bản.

Tất cả máy tính và nền tảng kỹ thuật số dùng mã nhị phân để xử lý các chỉ thị và hoạt động có hiệu suất.

Dù Mã nhị phân đã được Gotfried Leibniz sáng chế vào thế kỷ 17, ngày nay nó vẫn được dùng vì tốc độ, độ đơn giản và tính hiệu suất của nó trong việc quản lý các tín hiệu điện tử.

Làm thế nào để Nói "Xin chào" trong Mã nhị phân?

Từ "Xin chào" trong mã nhị phân là: 1011000 1101001 1101110 100000 1100011 1101000 11100000 1101111

Công cụ Phiên dịch Văn bản sang Mã nhị phân là gì?

Công cụ Phiên dịch Văn bản sang Mã nhị phân là một công cụ trực tuyến bạn có thể dùng để chuyển đổi ngay bất kỳ văn bản nào thành mã nhị phân và ngược lại (chuyển từ mã nhị phân sang văn bản).

Dù bạn có thể học cách thức hoạt động của mã nhị phân và cách tự mình chuyển đổi văn bản thành nhị phân, cách nhanh nhất để phiên dịch các mảng văn bản lớn sang mã nhị phân là sao chép văn bản của bạn vào công cụ phiên dịch trực tuyến.

Bạn chỉ cần soạn thảo (hoặc sao chép) văn bản của bạn vào ô và công cụ này sẽ tự tìm ra bản dịch mã nhị phân và hiển thị nó cho bạn trên màn hình.

Cách Dùng Công cụ Phiên dịch Văn bản sang Mã nhị phân

Đây là cách dùng Công cụ Phiên dịch Văn bản sang Nhị phân để chuyển đổi văn bản của bạn thành mã nhị phân và ngược lại.

Để chuyển đổi văn bản sang mã nhị phân:

  1. Bắt đầu soạn thảo văn bản của bạn vào ô đầu tiên
  2. Bản dịch mã nhị phân của văn bản đó sẽ tự động hiển thị ở ô thứ hai

Để chuyển đổi từ mã nhị phân sang văn bản:

  1. Soạn thảo văn bản mã nhị phân của bạn hoặc sao chép nó vào ô thứ hai
  2. Bản dịch sẽ tự động hiển thị ở ô đầu tiên