สลับ
เล่นเสียง
SOS
คัดลอก
การตั้งค่า
เล่นเสียง
ดาวน์โหลด
คัดลอก

เครื่องมือแปลรหัสมอร์สคืออะไร

เครื่องมือแปลรหัสมอร์สจะเปลี่ยนข้อความเป็นรหัสมอร์ส และแปลงรหัสมอร์สกลับเป็นข้อความ เพียงกรอกข้อความหรือรหัสมอร์สลงในช่อง แล้วคำแปลจะปรากฏในช่องด้านบนโดยอัตโนมัติ จากนั้น คุณสามารถคัดลอกรหัสมอร์ส หรือเล่นเสียงรหัสมอร์สก็ได้ ลองฟังดูว่า ข้อความของคุณในรหัสมอร์สฟังดูเป็นอย่างไร

วิธีใช้เครื่องมือแปลรหัสมอร์ส

หากต้องการแปลข้อความเป็นรหัสมอร์ส:

 1. เขียนหรือวางข้อความของคุณลงในช่องข้อความ
 2. คำแปลรหัสมอร์สจะปรากฏในช่องรหัสมอร์สโดยอัตโนมัติ
 3. คลิกที่ข้อความ "เล่น" เพื่อฟังเสียงคำแปลรหัสมอร์ส
 4. คลิกที่ข้อความ "คัดลอก" เพื่อคัดลอกโค้ดและวางลงใน WhatsApp, Facebook, X หรือโซเชียลมีเดียอื่นๆ

หากต้องการแปลรหัสมอร์สเป็นข้อความ:

 1. เขียนหรือวางรหัสมอร์สของคุณลงในช่องรหัสมอร์ส
 2. คำแปลจะปรากฏในช่องข้อความโดยอัตโนมัติ
 3. คลิกที่ข้อความ "เล่น" เพื่อฟังการแปลข้อความ
 4. คลิกที่ข้อความ "คัดลอก" เพื่อคัดลอกข้อความ

ทำไมเราจึงต้องใช้เครื่องมือแปลรหัสมอร์ส

เครื่องมือแปลรหัสมอร์สเป็นเครื่องมือสนุกๆ ที่ใช้เพื่อเรียนรู้ว่า ข้อความในรหัสมอร์สต้องเขียนและออกเสียงอย่างไร เครื่องมือแปลรหัสมอร์สใช้สำหรับ:

 • ดูว่าชื่อของคุณในรหัสมอร์สต้องเขียนและออกเสียงอย่างไร
 • ส่งข้อความลับถึงเพื่อนทางข้อความหรือ WhatsApp
 • ทำให้ชื่อผู้ใช้และโปรไฟล์บนโซเชียลมีเดียของคุณไม่ซ้ำใครด้วยรหัสมอร์ส
 • เริ่มเรียนรู้วิธีอ่านและแปลรหัสมอร์ส
 • เพิ่มข้อความลับลงในเอกสาร Word หรืออีเมล
 • แปลวลีและคำศัพท์ในชีวิตประจำวันเป็นรหัสมอร์ส