Hoán đổi
Phát
SOS
Sao chép
Cài đặt
Phát
Tải xuống
Sao chép

Trình dịch mã Morse là gì?

Trình dịch mã Morse có khả năng chuyển đổi bất kỳ văn bản nào thành mã Morse và ngược lại. Chỉ cần nhập văn bản hoặc mã Morse, bản dịch sẽ tự động xuất hiện ở các ô tương ứng phía trên. Sau đó, bạn có thể sao chép mã đã dịch hoặc phát âm thanh để nghe văn bản được phiên âm theo mã Morse.

Cách sử dụng Trình dịch mã Morse

Dịch văn bản thành mã Morse:

 1. Nhập hoặc dán văn bản bạn muốn dịch vào ô "Văn bản" (Text). Bạn cũng có thể nhấp vào "SOS" để tự động xem mã Morse tương ứng với ký hiệu SOS trong ô "Mã Morse".
 2. Bản dịch mã Morse sẽ tự động xuất hiện trong ô "Mã Morse".
 3. Nhấp vào "Phát" bên dưới ô "Mã Morse" để nghe âm thanh của mã Morse đã dịch.
 4. Nhấp vào "Sao chép" bên dưới ô "Mã Morse" để sao chép mã và dán vào WhatsApp, Facebook, hoặc bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào khác.
 5. Nhấp vào "Tải xuống" bên dưới ô "Mã Morse" để tải xuống tệp âm thanh của mã Morse đã dịch.

Dịch mã Morse thành văn bản:

 1. Nhập hoặc dán mã Morse bạn muốn dịch vào ô "Mã Morse".
 2. Bản dịch sẽ tự động xuất hiện trong ô "Văn bản".
 3. Nhấp vào "Phát" bên dưới ô "Văn bản" để nghe phiên âm của văn bản đã dịch.
 4. Nhấp vào "Sao chép" bên dưới ô "Văn bản" để sao chép văn bản đã dịch.

Tại sao nên sử dụng Trình dịch mã Morse?

Trình dịch mã Morse là một công cụ thú vị dùng để học cách chữ cái và văn bản được biểu thị và phát âm trong mã Morse. Sử dụng công cụ này để:

 • Xem và nghe tên của bạn bằng mã Morse
 • Gửi tin nhắn bí mật cho bạn bè qua tin nhắn hoặc WhatsApp
 • Tạo tên người dùng hoặc tiểu sử mạng xã hội độc đáo bằng mã Morse
 • Học cách đọc và dịch mã Morse
 • Thêm tin nhắn bí mật vào tài liệu Word hoặc email
 • Dịch các cụm từ và từ thông dụng sang mã Morse