Cách So sánh Hai Tệp Văn bản

Có nhiều cách để bạn có thể so sánh hai tệp văn bản. Bạn có thể dùng Microsoft Word, Google Docs, hoặc dùng một công cụ so sánh văn bản trực tuyến.

Cách so sánh các tệp văn bản với Microsoft Word

Để so sánh các tệp văn bản với Microsoft Word, bạn cần phải:

  1. Mở một trong các văn kiện mà bạn muốn so sánh
  2. ừ bảng chọn Công cụ, chọn Theo dõi Thay đổi, rồi nhấn So sánh Tài liệu.
  3. Chọn văn kiện Gốc và văn kiện Đã được sửa đổi.
  4. Nhấp OK để xem điểm khác biệt giữa hai tệp văn bản này.

Cách so sánh các tệp văn bản với Google Docs

Để so sánh các tệp văn bản với Microsoft Word, bạn có thể:

  1. Mở một văn kiện trong hai văn kiện mà bạn muốn so sánh
  2. Từ bảng chọn Công cụ, chọn So sánh Tài liệu.
  3. Chọn văn kiện cần so sánh.
  4. Nhấp So sánh để xem điểm khác biệt giữa hai tệp văn bản này.

So sánh Văn bản là gì?

So sánh Văn bản là một công cụ kiểm tra sự khác biệt cho phép bạn so sánh hai văn kiện và tìm điểm khác biệt giữa chúng. Thay vì dùng MS Word hoặc Google Docs, hãy sao chép các chuỗi văn bản của bạn để thấy ngay điểm khác biệt giữa chúng.

Cách dùng Công cụ So sánh Văn bản Trực tuyến

Sao chép và dán văn bản của bạn vào các ô chứa phía trên. Sau khi xong, hãy nhấp vào nút So sánh để so sánh hai văn bản.