Văn bản
0 Từ
0 Ký tự

Chuyển đổi Văn bản thành Chữ hoa

Công cụ chuyển đổi chữ hoa sẽ chuyển đổi bất kỳ văn bản nào thành chữ in hoa. Nó sẽ giữ nguyên tất cả chữ đã viết hoa và chuyển đổi tất cả chữ viết thường thành chữ viết hoa.

Việc dùng toàn bộ chữ viết hoa cho cả câu của bạn có thể giúp nó nổi bật với độc giả. Công cụ chuyển đổi này là một cách chuyển đổi tiêu đề, đề mục, và các văn bản số lượng lớn thành chữ in hoa một cách nhanh chóng và dễ dàng.

ĐÂY LÀ VÍ DỤ CỦA VĂN BẢN VIẾT HOA.

Chuyển đổi Văn bản thành Chữ thường

Công cụ chuyển đổi chữ thường sẽ chuyển dổi toàn bộ văn bản thành chữ thường. Điều này nghĩa là nó sẽ chuyển đổi tất cả chữ hoa chứa trong văn bản của bạn (bao gồm tên, địa điểm, chức vị, và chữ đầu câu) thành các chữ viết thường.

đây là ví dụ của văn bản viết thường.

Văn bản Đảo ngược từ trên xuống dưới

Công cụ đảo ngược chữ sẽ đảo ngược văn bản của bạn và hiển thị nó úp xuống với độc giả. Đây là cách hiển thị văn bản của bạn một cách thú vị và độc đáo. Bạn có thể dùng công cụ đảo ngược chữ để lộn ngược văn bản của bạn từ trên xuống dưới và/hoặc từ phía sau ra phía trước.

Công cụ Xoay Văn bản về phía trước

Công cụ xoay văn bản về phía trước sẽ xoay ngược văn bản của bạn lại và hiển thị nó từ cuối sang đầu. Nó sẽ xoay ngược văn bản của bạn lại để làm ngược từng chữ và cả câu của bạn.

cớưrt aíhp ềv yaox ịb nảb năv ohc ụd ív tộm àl yâĐ

Công cụ Viết hoa Từng từ

Công cụ viết hoa từng chữ sẽ viết hoa chữa cái đầu của từng từ. Điều này rất tuyệt vời cho các học sinh, chuyên gia, hoặc những người viết blog phải viết tiêu đề trên web.

Đây Là Ví Dụ Của Câu Viết Hoa Từng Từ.

Chuyển đổi cả chữ hoa/thường

Công cụ chuyển đổi cả chữ hoa/thường sẽ chuyển đổi các chữ viết thường thành chữ viết hoa, và chữ viết hoa thành chữ viết thường.

Ví dụ: Chuyển đỔi cHữ hoA/thườnG -> cHUYỂN ĐổI ChỮ HOa/THƯỜNg

Công cụ Chuyển đổi Chữ hoa/thường

Công cụ chuyển đổi chữ hoa/thường sẽ chuyển đổi các chữ viết thường của bạn thành chữ viết hoa, và chữ viết hoa thành chữ viết thường.

Ví dụ: ToGGLE CasE -> tOggle cASe