Đổi Font chữ Online - Tạo Font chữ Đẹp

Chuyển đổi bất kỳ văn bản thông thường nào thành một văn bản đẹp mắt với công cụ chuyển đổi phông chữ trực tuyến.

Bảng đen
Biểu tượng cảm xúc
Chiều rộng đầy đủ
Chữ in đậm I
Chữ in đậm II
Chữ viết tay
Chữ viết tay in đậm
Đường tròn I
Đường tròn II
Fraktur
Fraktur in đậm
Gạch chân
Gạch chéo
Hình vuông I
Hình vuông II
Mã Morse
Monospace
Trên dòng
Văn bản gạch ngang
Văn bản in nghiêng I
Văn bản in nghiêng II
Zalgo

Cách tạo Văn bản Đẹp mắt

Bạn có thể tạo văn bản đẹp mắt với Công cụ Chuyển đổi Phông chữ Trực tuyến. Bạn chỉ cần viết văn bản mình muốn làm đẹp vào hộp phía trên. Bạn có thể dùng bất kỳ ký tự nào mình muốn lúc soạn thảo văn bản. Cuối cùng thì, bạn có thể nhấp vào biểu tượng sao chép kế các kiểu phông chữ để sao chép kiểu phông chữ mà mình muốn.

Công cụ Thay đổi Phông chữ Trực tuyến là gì?

Công cụ Thay đổi Phông chữ Trực tuyến là một công cụ trực tuyến cho phép bạn viết các văn bản sành điệu trên Instagram, Twitter, WhatsApp, Facebook, Discord, and Skype. Ngoài các diễn đàn này, bạn cũng có thể dùng công cụ này để tạo một biệt danh sành điệu. Bạn có thể làm biệt danh của mình thú vị hơn trên các game chẳng hạn như PUBG, CS: GO và tạo ra các biệt danh đẹp mắt của 2021 với các kiểu phông chữ khác nhau.

Công cụ Thay đổi Phông chữ hoạt động như thế nào?

số ký tự trên bàn phím của bạn là có hạn, các máy tính và điện thoại lại có thể nhận diện được hàng chục ngàn ký tự. Các mấy tính chỉ hỗ trợ 128 ký tự (ASCII) trong quá khứ bây giờ có thể hỗ trợ và nhận diện nhiều ký tự nhờ vào Unicode. Hơn nữa, hàng năm tiêu chuẩn Unicode đều mở rộng với nhiều ký tự, biểu tượng, và emoji hơn, và nhiều ký tự mới, từ lá cờ của các nước đến các biểu tượng khác nhau, đã có thể được hiểu bởi tất cả các máy tính.

Công cụ Tạo Phông chữ cho phép bạn viết văn bản đẹp mắt có thể dùng được trên các diễn đàn như WhatsApp, Instagram, và nhiều game trực tuyến bằng cách dùng các biểu tượng không có trên bàn phím. Lúc làm điều này, nó sẽ thay đổi từng chữ cái bạn nhập vào bằng các biểu tượng văn bản.