Chữ in đậm I

Chữ in đậm II

Văn bản Bong bóng I

Văn bản Bong bóng II

Bảng đen

Biểu tượng cảm xúc

Fraktur

Fraktur in đậm

Chiều rộng đầy đủ

Hy Lạp

Chữ viết tay

Chữ viết tay in đậm

Văn bản in nghiêng I

Văn bản in nghiêng II

Nhật Bản

Châu Á

Monospace

Hình vuông I

Hình vuông II

Nhỏ xíu (Chỉ số dưới dòng)

Nhỏ xíu (Chỉ số trên dòng)

Trên dòng

Gạch chéo

Gạch chéo Đôi

Gạch Ngang

Gạch Dọc

Gạch dưới

Gạch dưới Hai lần

Mũi tên

Dấu hoa thị

Vòng tròn

Tam giác

Dích dắc

Ngẫu nhiên I

Ngẫu nhiên II

Ngẫu nhiên III

Ngẫu nhiên IV

Ngẫu nhiên V

Ngẫu nhiên VI

Ngẫu nhiên VII

Ngẫu nhiên VIII

Ngẫu nhiên IX

Ngẫu nhiên X

Ngẫu nhiên XI

Ngẫu nhiên XII

Ngẫu nhiên XIII

Ngẫu nhiên XIV

Ngẫu nhiên XV

Cách tạo Văn bản Đẹp mắt

Bạn có thể tạo văn bản đẹp mắt với Công cụ Chuyển đổi Phông chữ Trực tuyến. Bạn chỉ cần viết văn bản mình muốn làm đẹp vào hộp phía trên. Bạn có thể dùng bất kỳ ký tự nào mình muốn lúc soạn thảo văn bản. Cuối cùng thì, bạn có thể nhấp vào biểu tượng sao chép kế các kiểu phông chữ để sao chép kiểu phông chữ mà mình muốn.

Công cụ Thay đổi Phông chữ Trực tuyến là gì?

Công cụ Thay đổi Phông chữ Trực tuyến là một công cụ trực tuyến cho phép bạn viết các văn bản sành điệu trên Instagram, Twitter, WhatsApp, Facebook, Discord, and Skype. Ngoài các diễn đàn này, bạn cũng có thể dùng công cụ này để tạo một biệt danh sành điệu. Bạn có thể làm biệt danh của mình thú vị hơn trên các game chẳng hạn như PUBG, CS: GO và tạo ra các biệt danh đẹp mắt của 2023 với các kiểu phông chữ khác nhau.

Công cụ Thay đổi Phông chữ hoạt động như thế nào?

số ký tự trên bàn phím của bạn là có hạn, các máy tính và điện thoại lại có thể nhận diện được hàng chục ngàn ký tự. Các mấy tính chỉ hỗ trợ 128 ký tự (ASCII) trong quá khứ bây giờ có thể hỗ trợ và nhận diện nhiều ký tự nhờ vào Unicode. Hơn nữa, hàng năm tiêu chuẩn Unicode đều mở rộng với nhiều ký tự, biểu tượng, và emoji hơn, và nhiều ký tự mới, từ lá cờ của các nước đến các biểu tượng khác nhau, đã có thể được hiểu bởi tất cả các máy tính.

Công cụ Tạo Phông chữ cho phép bạn viết văn bản đẹp mắt có thể dùng được trên các diễn đàn như WhatsApp, Instagram, và nhiều game trực tuyến bằng cách dùng các biểu tượng không có trên bàn phím. Lúc làm điều này, nó sẽ thay đổi từng chữ cái bạn nhập vào bằng các biểu tượng văn bản.